summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/data/docs
diff options
context:
space:
mode:
authorNya-chan Production <nya.chan.production@gmail.com>2009-11-02 22:14:55 +0100
committerYorhel <git@yorhel.nl>2009-11-02 22:14:55 +0100
commit44efb3f17eef8e593698447a25964cdd57146f9f (patch)
treebb3e0eac86c3db986d354127a1c1ea11bff4b3b5 /data/docs
parent484c6b0a796a42c7d53957249224ea9b2e895778 (diff)
L10N-CS: Updated docs
Diffstat (limited to 'data/docs')
-rw-r--r--data/docs/3.cs16
-rw-r--r--data/docs/4.cs31
-rw-r--r--data/docs/5.cs27
-rw-r--r--data/docs/7.cs2
4 files changed, 63 insertions, 13 deletions
diff --git a/data/docs/3.cs b/data/docs/3.cs
index 2e4b5369..9c5e21c4 100644
--- a/data/docs/3.cs
+++ b/data/docs/3.cs
@@ -127,7 +127,21 @@ s DVD jako s médiem.
:SUB:Producenti
<p>
Firmy/skupiny/jedinci, kteří se podíleli na tvorbě, vývoji nebo překladu tohoto vydání.
- Nezahrnuje distributory.
+ Nezahrnuje distributory. Dají se vybrat následující úlohy:
+ <dl>
+ <dt>Vývojář</dt><dd>
+ Producent stojící za tvorbou hry samotné, ne nutně právě tohoto vydání.
+ Pamatujte, že producenti, kteří provedli ve hře změny, ale hru nevytvořili,
+ by NEměli být zahrnuti do producentů.
+ </dd><dt>Vydavatel</dt><dd>
+ Producent zodpovědný za vydání tohoto vydání. Vydavatel mohl ve hře provést
+ změny (jako překlad všeho textu nebo převod na jinou platformu), ale nebyl
+ přítomný procesu tvorby.
+ </dd><dt>Obojí</dt><dd>
+ Pokud bylo vydání vytvořeno a vydáno tím samým producentem. Toto je často
+ případ doujin her a prvních vydání komerčních her.
+ </dd>
+ </dl>
</p>
diff --git a/data/docs/4.cs b/data/docs/4.cs
index 2c4644ac..f943274f 100644
--- a/data/docs/4.cs
+++ b/data/docs/4.cs
@@ -34,3 +34,34 @@
</dd>
</dl>
+
+:SUB:Vztahy
+Tyto vztahy poskytují informace o tom, jak jsou různí producenti provázáni
+s producenty ostatními. Vybrání správného vztahu může trochu mást, v případě
+pochybností jednoduše zkontrolujte graf vztahů producentů.
+Jsou určeny následující vztahy:
+<dl>
+ <dt>Dříve</dt><dd>
+ Editovaný producent byl dříve znám jako producent vybraný. To se může stát kvůli
+ změně jména nebo pokud se dřívější producent rozpadl a ti samí lidé začali pod
+ jiným jménem.
+ </dd><dt>Nahrazeno</dt><dd>
+ Opak <i>Dříve</i> - vybraný producent byl dříve znám jako producent editovaný.
+ </dd><dt>Vedlejší</dt><dd>
+ Vybraný producent je <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Subsidiary">odnoží</a> editovaného producenta.
+ </dd><dt>Mateřský producent</dt><dd>
+ Opak <i>Vedlejšího</i> - editovaný producent je odnoží producenta vybraného.
+ </dd><dt>Otisk</dt><dd>
+ Vybraný producent je otiskem producenta editovaného. Jednoduše řečeno,
+ "otisk" je jiné jméno stejné skupinylidí, používaný při vydávání her. Pro více
+ informací se podívejte na <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Imprint">Wikipedii</a>.
+ </dd><dt>Mateřská značka</dt><dd>
+ Opak <i>Otisku</i> - editovaný producent je odnoží producenta vybraného.
+ </dd><dt>Stvořilo</dt><dd>
+ Vybraný producent byl vytvořen bývalými členy producenta editovaného.
+ Rozdíl oproti vztahu <i>Dříve</i> je ten, že producent, odkud členové
+ přišli, stále existuje a funguje.
+ </dd><dt>Vzniklo z</dt><dd>
+ Opak <i>Stvořilo</i> - editovaný producent stvořil vybraného producenta.
+ </dd>
+</dl>
diff --git a/data/docs/5.cs b/data/docs/5.cs
index f30cb323..93774900 100644
--- a/data/docs/5.cs
+++ b/data/docs/5.cs
@@ -37,19 +37,21 @@
:SUB:Pořadí jmen
<p>
Ve většině anglicky mluvících zemí se jména píší v pořadí "křestní jméno, příjmení".
- Toto nazýváme "západním psaním".
- V angličtině je obvyklé na někoho volat jeho křestním jménem, pokud ho znáte dobře, jinak se použije příslušný titul a příjmení.
+ Toto nazýváme "západním psaním". V angličtině je obvyklé na někoho volat
+ jeho křestním jménem, pokud ho znáte dobře, jinak se použije příslušný titul a příjmení.
<br />
V japonštině (a i v dalších jazycích) se jména píší v pořadí "příjmení, křestní jméno".
- Toto nazýváme "japonským psaním".
- V japonštině na někoho voláme jedním z jeho jmen s použitím příslušného sufixu.
+ Toto nazýváme "japonským psaním". V japonštině na někoho voláme jedním
+ z jeho jmen s použitím příslušného sufixu.
<br />
- Aby pomohly anglicky mluvícím, některé zdroje (např. Wikipedia) užívají japonských jmen v západním psaní.
- Zde na vndb.org preferujeme užívání původního psaní, které používala hra.
+ Aby pomohly anglicky mluvícím, některé zdroje (např. Wikipedia) užívají japonských
+ jmen v západním psaní. Zde na vndb.org preferujeme užívání původního psaní,
+ které používala hra.
<br />
Tedy, pokud byla hra původně japonská s japonskými jmény, použije se japonské psaní.
<br />
- Pokud byla hra původně anglická nebo postava měla kompletně cizí jméno (John Smith), použije se západního psaní.
+ Pokud byla hra původně anglická nebo postava měla kompletně cizí jméno (John Smith),
+ použije se západního psaní.
</p>
@@ -59,10 +61,12 @@
<br />
To vám umožňuje vysvětlit o čem je vaše editace bez zbytečného zahlcování hlavní stránky.
<br />
- Můžete se zmínit o tom, proč jste pozměnili kategorii, změnili odkaz, nebo ukázat, odkud jsou vaše informace (aby je další přispěvatelé mohli ověřit).
+ Můžete se zmínit o tom, proč jste pozměnili kategorii, změnili odkaz, nebo ukázat,
+ odkud jsou vaše informace (aby je další přispěvatelé mohli ověřit).
<br />
- Možná chcete přidat vizuální novelu do databáze, ale nejste schopni pro ni najít další informace.
- Pokud to zde napíšete, snad je jiný přispěvatel jednou najde a stránku dokončí.
+ Možná chcete přidat vizuální novelu do databáze, ale nejste schopni pro ni najít
+ další informace. Pokud to zde napíšete, snad je jiný přispěvatel jednou najde
+ a stránku dokončí.
</p>
@@ -75,7 +79,8 @@
[From [url=<b>URL</b>]<b>title or author</b>[/url]]<br />
Což je aplikováno jako, například, '[From <a href="http://en.wikipedia.org/Wiki/Ever17">Wikipedia</a>]'
pro popisy převzaté z Wikipedie. Pokud popis není převzta doslova, ale má nějaké změny,
- pak by 'From' mělo být nahrazeno něčím podoným a naznačujícím, že popis byl pozměněn, např. 'Edited from', 'Based on'.<br />
+ pak by 'From' mělo být nahrazeno něčím podoným a naznačujícím, že popis byl pozměněn,
+ např. 'Edited from', 'Based on'.<br />
Jelikož není povoleno odkazovat na stránky poskytující nebo vybízející k ilegálnímu stahování,
měla by adresa (URL) pro takovéto popisy zůstat vynechána.
</p>
diff --git a/data/docs/7.cs b/data/docs/7.cs
index 3d46df0a..2c81139c 100644
--- a/data/docs/7.cs
+++ b/data/docs/7.cs
@@ -46,7 +46,7 @@
<p>
<b>Vývoj kódu</b><br />
<dl>
- <dt>Yorhel</dt><dd>Hlavní vývojářr.</dd>
+ <dt>Yorhel</dt><dd>Hlavní vývojář.</dd>
<dt>3dB</dt><dd>Napsal současný kód ověřující autorizaci uživatelů a na diskusních boardech implementoval limitaci příspěvků za určitý čas.</dd>
</dl>
<br />