summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/data/docs/2.cs
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'data/docs/2.cs')
-rw-r--r--data/docs/2.cs184
1 files changed, 184 insertions, 0 deletions
diff --git a/data/docs/2.cs b/data/docs/2.cs
new file mode 100644
index 00000000..b7d3c7eb
--- /dev/null
+++ b/data/docs/2.cs
@@ -0,0 +1,184 @@
+:TITLE:Přidání/editace vizuální novely
+:INC:index
+
+:SUB:Kdy přidat vizuální novelu
+<p>
+ Aby hra byla zahrnuta v této databázi, musí pro vyprávění příběhu konzistentně
+ používat vyprávěcí styl. Příklady zahrnují popisy <a
+ href="http://s.vndb.org/sf/58/258.jpg">vizuální</a>, <a
+ href="http://s.vndb.org/sf/63/2663.jpg">událostí</a>, <a
+ href="http://s.vndb.org/sf/74/274.jpg">akcí postav</a> nebo <a
+ href="http://s.vndb.org/sf/49/449.jpg">myšlenek</a>. Toto vyprávění musí být
+ jednou ze známých metod prezentace vizuálních novel, jako jsou <a
+ href="http://s.vndb.org/sf/40/3440.jpg">ADV</a>, <a
+ href="http://s.vndb.org/sf/52/3152.jpg">NVL</a> a jejich <a
+ href="http://s.vndb.org/sf/39/339.jpg">obdoby</a>.<br />
+ <br />
+ Hra, která 'působí' jako VN, i když plní jinou funkci než striktně vyprávění
+ příběhu (jako například vysoce interaktivní simulace) se může jako VN kvalifikovat
+ pokud je buď celá vyprávěna v ADV/NVL stylu nebo jsou její další herní prvky
+ jasně podřízeny prvkům textovým (prezentovaným v ADV/NVL stylu) (např. akční scény
+ v 3D hrách nemohou být podřízeny jejich textovým prvkům, jelikož vizuální prvky
+ jsou jasně 'účelem' hry; 'podzemí' ve hrách Princess Maker, která mají jednoduchou
+ grafiku a dají se všechna přeskočit, by podřízena byla).
+</p>
+
+:SUB:Obecné informace
+<dl>
+ <dt>Název (romaji)</dt><dd>
+ Název by měl korespondovat s názvem původního vydání.<br />
+ Pokud název užívá latinky použijte našich <a href="/d5.2">doporučení ke kapitalizaci</a>.<br />
+ Jinak <a href="/d5.1">romanizujte</a> podle našich doporučení.
+ </dd><dt>Originální název</dt><dd>
+ Pokud je název oficiálně odlišný od názvu v romaji (obvykle kvůli odlišným znakovým sadám),
+ umístěte sem originální název.
+ </dd><dt>Aliasy</dt><dd>
+ Vizuální novely mohou být známy pod různými názvy, použijte tedy toto pole pro přidání jakýchkoliv
+ aliasů a akronymů užívaných na internetu. Oficiální názvy vydání by se sem přidávat neměla, protože
+ jsou již zapsána ve vydáních.
+ </dd><dt>Popis</dt><dd>
+ Krátký popis hlavního příběhu.
+ </dd><dt>Délka</dt><dd>
+ Velmi hrubý odhad času potřebného k dohrání všech konců vizuální novely.
+ K určení délky hry je často lepší ignorovat délku branou v čase jako takovém a místo toho
+ ji porovnat s jinými hrami, které jste hráli. Všechno je to přeci jen relativní.
+ </dd><dt>Externí odkazy</dt><dd>
+ Odkazy k externím zdrojům o této vizuální novele. Abyste získali URL, navštivte tyto stránky
+ (<a href="http://en.wikipedia.org/">Wikipedia</a>, <a href="http://novelnews.net/">
+ Novelnews.net</a>, <a href="http://renai.us/">Renai.us</a> a
+ <a href="http://visual-novels.net/">Visual-novels.net</a>),
+ najděte stránku o hře a určete ID nebo jméno této stránky, které je třeba vyplnit
+ do textových polí. Nepište celá URL, potřebujeme jen jejich malou část!
+ </dd><dt>Vztahy k anime</dt><dd>
+ Některé vizuální novely (jako <a href="/v4">Clannad</a> a <a href="/v3">Utawarerumono</a>)
+ mají anime adaptace a některé vizuální novely byly adaptovány z anime sérií. Použijte
+ toto pole pro upřesnění těchto anime se vztahy k vizuálním novelám.<br />
+ Anime by mělo být specifikováno za užití <a href="http://anidb.net/">AniDB</a> ID.
+ Pro přidání anime ho najděte na AniDB a vložte číselné ID anime (dá se najít v
+ <i>aid=xxx</i> části URL) do editovatelného pole. Několik ID by mělo být odděleno mezerou.<br />
+ Pokud má vizuální novela vztah k jiné vizuální novele a obě hry mají anime adaptaci,
+ to samé anime nemusí být přidáno k oběma hrám. Například <a href="/v264">Da Capo</a> má dvě
+ anime adaptace (<a href="http://anidb.net/a837">837</a>, <a href="http://anidb.net/a2832">2832</a>),
+ stejně jako <a href="/v266">Da Capo II</a>. (<a href="http://anidb.net/a5419">5419</a>,
+ <a href="http://anidb.net/a5652">5652</a>) Ale vztahy pro Da Capo II se nemusí přidávat
+ k Da Capu a vice versa - o to se postarají vnitřní vztahy vizuálních novel.<br />
+ VNDB po potvrzení nového AniDB ID automaticky zanese informace o anime a bude je prezentovat
+ na stránce. Tato akce zabere několik minut až - přinejhorším - několik hodin. Po tento čas
+ uvidíte ID anime, ale ne jeho název a odkazy na AnimeNFO a Anime News Network. Není možné
+ tyto informace přidat ručně, budou zaneseny automaticky!
+ </dd>
+</dl>
+
+
+:SUB:Kategorie
+<i>
+ Systém kategorií byl nahrazen tagy. Tato sekce je zde kvůli místu, aby se zachovala posloupnost
+ číslování.
+</i>
+
+
+:SUB:Obrázek
+<p>
+ Každá vizuální novela by měla mít obrázek, preferován je oficiální art z obalu
+ některého vydání. V některých případech, hlavně u doujin her, pokud není žádný
+ oficiální art z obalu dostupný, může být použitý obecný obrázek ze stránek hry
+ nebo screenshot ze hry samotné.<br />
+ Obrázky mohou být nahrány v JPEG nebo PNG formátu a neměly by být větší 500kB.
+ Všechny obrázky větší 256x400 pixelů budou automaticky zmenšeny, aby na stránku
+ pasovaly. Pamatujte, že zmenšení se děje odděleně, takže obrázek neuvidíte
+ hned po nahrání. Tento proces obvykle zabere jen pár vteřin a obrázek by měl být
+ dostupný krátce po potvrzení formuláře.
+ <br /><br />
+ NSFW varování by mělo být použito v případě, kdy obrázek z obalu není vhodný pro
+ prostředí přátelských pracovišť. K určení toho, co je "safe for work" a co ne
+ použijte následující doporučení:
+</p><ul>
+ <li>Nahota je "safe" pouze pokud jsou sexuální znaky zakryty nebo schovány</li>
+ <li>Bikini, pantsu aa ostatní spodní prádlo jsou "safe" jen pokud neobsahují žádné
+ implicitní naznačení pohlavní anatomie</li>
+ <li>Pokud je póza postavy přehnaně sexuálně provokativní, pak je to NSFW</li>
+ <li>Pokud je zobrazeno několik postav a jsou zobrazeny ve fyzickém kontaktu, který
+ by se dal považovat za sexuální kontakt (či předehru k němu), pak je obrázek také NSFW.
+ </li>
+</ul><p>
+ I s těmito doporučeními nemusí být občas jednoduché určit zda je obrázek "safe" nebo ne.
+ Pokud jste v pochybách, je často nejlepší zvolit NSFW.
+</p>
+
+
+:SUB:Vztahy
+<p>
+ Vztahy mezi vizuálními novelami se dají použít k určení toho, jak jsou mezi sebou hry
+ provázány.<br />
+ Když přidáváte vztah, k druhé vizuální novele bude automaticky přidán vztah opačný.
+ Např. pokud označíte hru x jako pokračování ke hře y, pak hra y bude automaticky
+ označena jako prequel ke hře x. Nemusíte editovat obě hry.<br />
+ Specifikujte pouze <b>přímé</b> vztahy. Pokud má hra 1 zapsán nějaký vztah ke hře 2
+ a hra 2 má vztah ke hře 3, pak hra 3 nemusí nutně mít vztah ke hře 1. Toto se může
+ na první pohled zdát matoucí, ale dá se to pochopit z grafu vztahů. Když editujete
+ vydání, vždy se snažte myslet na vztahy mezi všemi hrami, které je mají - jak je
+ ukázáno v grafu - místo toho, abyste se dívali jen na tu jedinou vizuální novelu,
+ kterou editujete.
+ <br />
+ Máme pevný seznam vztahů, ze kterých se dá vybrat (jak je popsán níže). Jako s mnoha
+ vztahy, i ty mezi hrami mohou být ve skutečnosti mnohem složitější, než jak je tyto
+ možnosti mohou popsat. Pokud si nejste jisti, kterou možnost vybrat, pak jedoduše
+ vyberte tu, o které si myslíte, že je nejblíže vyjádření skutečného vztahu.
+</p>
+<dl>
+ <dt>Pokračování</dt><dd>
+ Pokračování příběhu. &lt;=&gt;<i>Prequel</i>.
+ </dd><dt>Prequel</dt><dd>
+ Příběh se odehrává před příběhem originálním.&lt;=&gt;<i>Pokračování</i>.
+ </dd><dt>Stejný setting</dt><dd>
+ Stejný vesmír, svět, realita a časová linie, ale kompletně odlišné postavy.
+ Definici "settingu" není vždy jednoduché definovat, ale obvykle to znamená, že
+ pokud místa či předměty, neexistující v reálném světě, popsané v jedné hře,
+ existují také ve hře druhé, pak se dá použít tento vztah.
+ </dd><dt>Alternativní verze</dt><dd>
+ Stejný setting, stejné postavy, ale příběh je odvyprávěn odlišně.
+ </dd><dt>Sdílí postavy</dt><dd>
+ Odlišný příběh, který ale sdílí některé postavy.
+ </dd><dt>Vedlejší příběh</dt><dd>
+ Příběh se odehrává někdy během příběhu hlavního. &lt;=&gt;<i>Parent story</i>
+ </dd><dt>Hlavní příběh</dt><dd>
+ Opak <i>vedlejšího příběhu</i>.
+ </dd><dt>Stejná série</dt><dd>
+ Hry jsou součástí jedné herní série.
+ </dd><dt>Fandisk</dt><dd>
+ <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Fan_disc">Fandisk</a>.
+ </dd><dt>Originální hra</dt><dd>
+ Opak fandisku.
+ </dd>
+</dl>
+
+
+:SUB:Screenshoty
+Každá jedna vizuální novela může mít až 10 screenshotů. Screenshoty mohou být nahrány v JPEG a PNG
+formátu a měly by vždy být v souladu s těmito doporučeními:
+<ul>
+ <li>Všechny obrázky musí být v nejvyšším původním rozlišení VN. Původní rozlišení je takové rozlišení,
+ pro které jsou dělány bitmapové obrázky, což je 640x480 nebo 800x600 pro většinu vizuálních novel.
+ Jakékoliv zmenšování nebo zvětšování, ať už provedené enginem hry samotné nebo ručně za použití
+ editoru obrázků, <b>není</b> povoleno!</li>
+ <li>Všechny obrázky musí být screenshoty <b>hry samotné</b>, to znamená aby všechny okraje oken byly
+ odstraněny před nahráním. Nezajímají nás vaše těžce modifikované okraje oken ani vaše úžasné rozložení
+ AGTH.</li>
+ <li>Alespoň polovina screenshotů by měly být screenshot přímo ze hry jako takové. Což znamená, že by měly
+ obsahovat sprity postav nebo nějakou formu dialogu nebo uživatelské rozhraní. Jen CG obrázky událostí
+ bez jakéhokoliv textu nebo rozhraní jsou povoleny pro demonstraci stylu krslení, ale neměly by mezi
+ ostatními screenshoty převažovat.</li>
+ <li>Nahrávání screenshotů s erotickým obsahem je povoleno tak dlouho, dokud je poměr erotických a neerotických
+ screenshotů jakžtakž v souladu s poměrem erotického a neerotického obsahu ve VN samotné. Například pokud má
+ desetihodinová VN jen dvě desetiminutové H-scény, pak by asi nebylo patřičné nahrát více jak 2 až tři erotické
+ obrázky. Na druhou stranu, pokud je VN převážně o sexu, pak nebude dávat smysl nahrát erotický screenshot
+ jen jeden. Je doporučeno - i pro hry pouze o sexu - mít alespoň jeden neerotický screenshot.</li>
+ <li>Snažte se o co nejméně spoilerů. Je nemožné nahrát screenshoty, ktré jsou kompletně bez spoilerů, ale
+ je možné snížit množství spoilerů na minimum. Tedy jsou preferovány screenshoty ue začátku VN a záběry
+ z pozdějších částí hry jsou v pořádku pokud neodhalují žádné důležité informace z příběhu.</li>
+ <li>Obrázky, které jsou NSFW by tak měly být označeny, vizte doporučení k <a href="#4">obrázkům</a> výše.</li>
+ <li>Screenshoty musí být neoznačené: neměly by obsahovat copyright, internetové adresy nebo jiný text, který není
+ přítomný v původním screenshotu.</li>
+ <li>Screenshoty by ideálně měly být z anglického nebo z originálního (japonského) vydání. Ostatní jazyky
+ jsou pvoloeny, ale množství těchto obrázků by mělo být zachování na minimu.</li>
+</ul>