summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/data/docs/5.cs
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'data/docs/5.cs')
-rw-r--r--data/docs/5.cs82
1 files changed, 82 insertions, 0 deletions
diff --git a/data/docs/5.cs b/data/docs/5.cs
new file mode 100644
index 00000000..f30cb323
--- /dev/null
+++ b/data/docs/5.cs
@@ -0,0 +1,82 @@
+:TITLE:Doporučení k editacím
+:INC:index
+
+
+:SUB:Romanizace
+<p>
+ Většina čtenářů VNDB jsou anglicky mluvící fanoušci vizuálních novel. Při psaní
+ databáze předpokládáme, že čtenáři, na které se zaměřujeme, neumí číst či
+ nerozpozná cokoliv, co není romanizováno. Proto je romanizace užita na mnoha
+ místech databáze: Hlavní názvy vizuálních novel, vydání a producentů by všechny
+ měly být příslušně romanizovány, pokud už v takovém stavu nebyly předtím.<br />
+ Abychom udrželi databázi v jednotném stylu, rozhodli jsme se pro
+ <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Hepburn_romanization">Hepburnovu romanizaci</a>
+ na všech místech. Toto je také konzistentní s
+ <a href="http://wiki.anidb.net/w/Romanisation">romanizací AniDB</a>.
+ <br />
+ Pro anglická (nebo jiná cizí) slova v neromanizovaném textu by měla původní slova
+ být použita pokud tak bylo původně zamýšleno. Pokud jsou tato slova v neromanizovaném
+ skriptu, měla by být romanizována vhodnou romanizační technikou.
+</p>
+
+
+:SUB:Kapitalizace
+<p>
+ Občas se stává, že oficiální názvy nebo jména jsou kompletně v malých nebo
+ velkých písmenech. Pokud pro tuto volbu není žádný pořádný důvod (např. to, že
+ název je akronym), tyto názvy a jména by měly být příslušně převedeny do
+ normální anglické kapitalizace (jak je popsáno
+ <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Capitalization">na Wikipedii</a>) před
+ zapsáním do databáze.<br />
+ Toto se týká jen romanizovaných názvů a hlavních názvů vizuálních novel, pole
+ 'Originální název' u producentů a jednotlivých vydání by stále mělo používat
+ oficiální kapitalizaci.
+</p>
+
+
+:SUB:Pořadí jmen
+<p>
+ Ve většině anglicky mluvících zemí se jména píší v pořadí "křestní jméno, příjmení".
+ Toto nazýváme "západním psaním".
+ V angličtině je obvyklé na někoho volat jeho křestním jménem, pokud ho znáte dobře, jinak se použije příslušný titul a příjmení.
+ <br />
+ V japonštině (a i v dalších jazycích) se jména píší v pořadí "příjmení, křestní jméno".
+ Toto nazýváme "japonským psaním".
+ V japonštině na někoho voláme jedním z jeho jmen s použitím příslušného sufixu.
+ <br />
+ Aby pomohly anglicky mluvícím, některé zdroje (např. Wikipedia) užívají japonských jmen v západním psaní.
+ Zde na vndb.org preferujeme užívání původního psaní, které používala hra.
+ <br />
+ Tedy, pokud byla hra původně japonská s japonskými jmény, použije se japonské psaní.
+ <br />
+ Pokud byla hra původně anglická nebo postava měla kompletně cizí jméno (John Smith), použije se západního psaní.
+</p>
+
+
+:SUB:Shrnutí editací
+<p>
+ Editování jakékoliv stránky zahrnuje volitelné pole "Shrnutí editace".
+ <br />
+ To vám umožňuje vysvětlit o čem je vaše editace bez zbytečného zahlcování hlavní stránky.
+ <br />
+ Můžete se zmínit o tom, proč jste pozměnili kategorii, změnili odkaz, nebo ukázat, odkud jsou vaše informace (aby je další přispěvatelé mohli ověřit).
+ <br />
+ Možná chcete přidat vizuální novelu do databáze, ale nejste schopni pro ni najít další informace.
+ Pokud to zde napíšete, snad je jiný přispěvatel jednou najde a stránku dokončí.
+</p>
+
+
+:SUB:Popisy z vnějších zdrojů
+<p>
+ Je možné přidat popis nebo poznámku k vizuální novele, producentovi a jednotlivým vydáním
+ v databázi. Přestože jsou preferovány původní popisy, užití citovaných popisů z vnějších zdrojů
+ je povoleno, pokud je na původní zdroj patřičně odkázáno. Preferovaná forma odkázání
+ na vnější zdroj je přidáním následujícího vzorového kódu pod popis:<br />
+ [From [url=<b>URL</b>]<b>title or author</b>[/url]]<br />
+ Což je aplikováno jako, například, '[From <a href="http://en.wikipedia.org/Wiki/Ever17">Wikipedia</a>]'
+ pro popisy převzaté z Wikipedie. Pokud popis není převzta doslova, ale má nějaké změny,
+ pak by 'From' mělo být nahrazeno něčím podoným a naznačujícím, že popis byl pozměněn, např. 'Edited from', 'Based on'.<br />
+ Jelikož není povoleno odkazovat na stránky poskytující nebo vybízející k ilegálnímu stahování,
+ měla by adresa (URL) pro takovéto popisy zůstat vynechána.
+</p>
+