summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/data/docs/2.cs
blob: 73768a79f62b63b94bde2976dd0f5e0c810e4b85 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
:TITLE:Přidání/editace vizuální novely
:INC:index

:SUB:Kdy přidat vizuální novelu
<p>
 Aby hra byla zahrnuta v této databázi, musí pro vyprávění příběhu konzistentně
 používat vyprávěcí styl. Příklady zahrnují popisy <a
 href="http://s.vndb.org/sf/58/258.jpg">vizuální</a>, <a
 href="http://s.vndb.org/sf/63/2663.jpg">událostí</a>, <a
 href="http://s.vndb.org/sf/74/274.jpg">akcí postav</a> nebo <a
 href="http://s.vndb.org/sf/49/449.jpg">myšlenek</a>. Toto vyprávění musí být
 jednou ze známých metod prezentace vizuálních novel, jako jsou <a
 href="http://s.vndb.org/sf/40/3440.jpg">ADV</a>, <a
 href="http://s.vndb.org/sf/52/3152.jpg">NVL</a> a jejich <a
 href="http://s.vndb.org/sf/39/339.jpg">obdoby</a>.<br />
 <br />
 Hra, která 'působí' jako VN, i když plní jinou funkci než striktně vyprávění
 příběhu (jako například vysoce interaktivní simulace) se může jako VN kvalifikovat
 pokud je buď celá vyprávěna v ADV/NVL stylu nebo jsou její další herní prvky
 jasně podřízeny prvkům textovým (prezentovaným v ADV/NVL stylu) (např. akční scény
 v 3D hrách nemohou být podřízeny jejich textovým prvkům, jelikož vizuální prvky
 jsou jasně 'účelem' hry; 'podzemí' ve hrách Princess Maker, která mají jednoduchou
 grafiku a dají se všechna přeskočit, by podřízena byla).
</p>

:SUB:Obecné informace
<dl>
 <dt>zev (romaji)</dt><dd>
 Název by měl korespondovat s názvem původního vydání.<br />
 Pokud název užívá latinky použijte našich <a href="/d5.2">doporučení ke kapitalizaci</a>.<br />
 Jinak <a href="/d5.1">romanizujte</a> podle našich doporučení.
 </dd><dt>Originální název</dt><dd>
 Pokud je název oficiálně odlišný od názvu v romaji (obvykle kvůli odlišným znakovým sadám),
 umístěte sem originální název.
 </dd><dt>Aliasy</dt><dd>
 Vizuální novely mohou být známy pod různými názvy, použijte tedy toto pole pro přidání jakýchkoliv
 aliasů a akronymů užívaných na internetu. Oficiální názvy vydání by se sem přidávat neměla, protože
 jsou již zapsána ve vydáních.
 </dd><dt>Popis</dt><dd>
 Krátký popis hlavního příběhu.
 </dd><dt>Délka</dt><dd>
 Velmi hrubý odhad času potřebného k dohrání všech konců vizuální novely.
 K určení délky hry je často lepší ignorovat délku branou v čase jako takovém a místo toho
 ji porovnat s jinými hrami, které jste hráli. Všechno je to přeci jen relativní.
 </dd><dt>Externí odkazy</dt><dd>
 Odkazy k externím zdrojům o této vizuální novele. Abyste získali URL, navštivte tyto stránky
 (<a href="http://en.wikipedia.org/">Wikipedia</a>, <a href="http://novelnews.net/">
 Novelnews.net</a>, <a href="http://renai.us/">Renai.us</a> a
 <a href="http://visual-novels.net/">Visual-novels.net</a>),
 najděte stránku o hře a určete ID nebo jméno této stránky, které je třeba vyplnit
 do textových polí. Nepište celá URL, potřebujeme jen jejich malou část!
 </dd><dt>Vztahy k anime</dt><dd>
 Některé vizuální novely (jako <a href="/v4">Clannad</a> a <a href="/v3">Utawarerumono</a>)
 mají anime adaptace a některé vizuální novely byly adaptovány z anime sérií. Použijte
 toto pole pro upřesnění těchto anime se vztahy k vizuálním novelám.<br />
 Anime by mělo být specifikováno za užití <a href="http://anidb.net/">AniDB</a> ID.
 Pro přidání anime ho najděte na AniDB a vložte číselné ID anime (dá se najít v 
 <i>aid=xxx</i> části URL) do editovatelného pole. Několik ID by mělo být odděleno mezerou.<br />
 Pokud má vizuální novela vztah k jiné vizuální novele a obě hry mají anime adaptaci,
 to samé anime nemusí být přidáno k oběma hrám. Například <a href="/v264">Da Capo</a> má dvě
 anime adaptace (<a href="http://anidb.net/a837">837</a>, <a href="http://anidb.net/a2832">2832</a>),
 stejně jako <a href="/v266">Da Capo II</a>. (<a href="http://anidb.net/a5419">5419</a>,
 <a href="http://anidb.net/a5652">5652</a>) Ale vztahy pro Da Capo II se nemusí přidávat
 k Da Capu a vice versa - o to se postarají vnitřní vztahy vizuálních novel.<br />
 VNDB po potvrzení nového AniDB ID automaticky zanese informace o anime a bude je prezentovat
 na stránce. Tato akce zabere několik minut až - přinejhorším - několik hodin. Po tento čas
 uvidíte ID anime, ale ne jeho název a odkazy na AnimeNFO a Anime News Network. Není možné
 tyto informace přidat ručně, budou zaneseny automaticky!
 </dd>
</dl>


:SUB:Kategorie
<i>
 Systém kategorií byl nahrazen tagy. Tato sekce je zde kvůli místu, aby se zachovala posloupnost
 číslování.
</i>


:SUB:Obrázek
<p>
 Každá vizuální novela by měla mít obrázek, preferován je oficiální art z obalu
 některého vydání. V některých případech, hlavně u doujin her, pokud není žádný
 oficiální art z obalu dostupný, může být použitý obecný obrázek ze stránek hry
 nebo screenshot ze hry samotné.<br />
 Obrázky mohou být nahrány v JPEG nebo PNG formátu a neměly by být větší 500kB.
 Všechny obrázky větší 256x400 pixelů budou automaticky zmenšeny, aby na stránku
 pasovaly. Pamatujte, že zmenšení se děje odděleně, takže obrázek neuvidíte
 hned po nahrání. Tento proces obvykle zabere jen pár vteřin a obrázek by měl být
 dostupný krátce po potvrzení formuláře.
 <br /><br />
 NSFW varování by mělo být použito v případě, kdy obrázek z obalu není vhodný pro
 prostředí přátelských pracovišť. K určení toho, co je "safe for work" a co ne
 použijte následující doporučení:
</p><ul>
 <li>Nahota je "safe" pouze pokud jsou sexuální znaky zakryty nebo schovány</li>
 <li>Bikini, pantsu aa ostatní spodní prádlo jsou "safe" jen pokud neobsahují žádné
 implicitní naznačení pohlavní anatomie</li>
 <li>Pokud je póza postavy přehnaně sexuálně provokativní, pak je to NSFW</li>
 <li>Pokud je zobrazeno několik postav a jsou zobrazeny ve fyzickém kontaktu, který
 by se dal považovat za sexuální kontakt (či předehru k němu), pak je obrázek také NSFW.
 </li>
</ul><p>
 I s těmito doporučeními nemusí být občas jednoduché určit zda je obrázek "safe" nebo ne.
 Pokud jste v pochybách, je často nejlepší zvolit NSFW.
</p>


:SUB:Vztahy
<p>
 Vztahy mezi vizuálními novelami se dají použít k určení toho, jak jsou mezi sebou hry
 provázány.<br />
 Když přidáváte vztah, k druhé vizuální novele bude automaticky přidán vztah opačný.
 Např. pokud označíte hru x jako pokračování ke hře y, pak hra y bude automaticky
 označena jako prequel ke hře x. Nemusíte editovat obě hry.<br />
 Specifikujte pouze <b>přímé</b> vztahy. Pokud má hra 1 zapsán nějaký vztah ke hře 2
 a hra 2 má vztah ke hře 3, pak hra 3 nemusí nutně mít vztah ke hře 1. Toto se může
 na první pohled zdát matoucí, ale dá se to pochopit z grafu vztahů. Když editujete
 vydání, vždy se snažte myslet na vztahy mezi všemi hrami, které je mají - jak je
 ukázáno v grafu - místo toho, abyste se dívali jen na tu jedinou vizuální novelu,
 kterou editujete.
 <br />
 Máme pevný seznam vztahů, ze kterých se dá vybrat (jak je popsán níže). Jako s mnoha
 vztahy, i ty mezi hrami mohou být ve skutečnosti mnohem složitější, než jak je tyto
 možnosti mohou popsat. Pokud si nejste jisti, kterou možnost vybrat, pak jedoduše
 vyberte tu, o které si myslíte, že je nejblíže vyjádření skutečného vztahu.
</p>
<dl>
 <dt>Pokračování</dt><dd>
 Pokračování příběhu. &lt;=&gt;<i>Prequel</i>.
 </dd><dt>Prequel</dt><dd>
 Příběh se odehrává před příběhem originálním.&lt;=&gt;<i>Pokračování</i>.
 </dd><dt>Stejný setting</dt><dd>
 Stejný vesmír, svět, realita a časová linie, ale kompletně odlišné postavy.
 Definici "settingu" není vždy jednoduché definovat, ale obvykle to znamená, že
 pokud místa či předměty, neexistující v reálném světě, popsané v jedné hře,
 existují také ve hře druhé, pak se dá použít tento vztah.
 </dd><dt>Alternativní verze</dt><dd>
 Stejný setting, stejné postavy, ale příběh je odvyprávěn odlišně.
 </dd><dt>Sdílí postavy</dt><dd>
 Odlišný příběh, který ale sdílí některé postavy.
 </dd><dt>Vedlejší příběh</dt><dd>
 Příběh se odehrává někdy během příběhu hlavního. &lt;=&gt;<i>Parent story</i>
 </dd><dt>Hlavní příběh</dt><dd>
 Opak <i>vedlejšího příběhu</i>.
 </dd><dt>Stejná série</dt><dd>
 Hry jsou součástí jedné herní série.
 </dd><dt>Fandisk</dt><dd>
 <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Fan_disc">Fandisk</a>.
 </dd><dt>Originální hra</dt><dd>
 Opak fandisku.
 </dd>
</dl>


:SUB:Screenshoty
Každá jedna vizuální novela může mít až 10 screenshotů. Screenshoty mohou být nahrány v JPEG a PNG
formátu a měly by vždy být v souladu s těmito doporučeními:
<ul>
 <li>Všechny obrázky musí být v nejvyšším původním rozlišení VN. Původní rozlišení je takové rozlišení,
 pro které jsou dělány bitmapové obrázky, což je 640x480 nebo 800x600 pro většinu vizuálních novel.
 Jakékoliv zmenšování nebo zvětšování, ať už provedené enginem hry samotné nebo ručně za použití
 editoru obrázků, <b>není</b> povoleno!</li>
 <li>Všechny obrázky musí být screenshoty <b>hry samotné</b>, to znamená aby všechny okraje oken byly
 odstraněny před nahráním. Nezajímají nás vaše těžce modifikované okraje oken ani vaše úžasné rozložení
 AGTH.</li>
 <li>Alespoň polovina screenshotů by měly být screenshot přímo ze hry jako takové. Což znamená, že by měly
 obsahovat sprity postav nebo nějakou formu dialogu nebo uživatelské rozhraní. Jen CG obrázky událostí
 bez jakéhokoliv textu nebo rozhraní jsou povoleny pro demonstraci stylu krslení, ale neměly by mezi
 ostatními screenshoty převažovat.</li>
 <li>Nahrávání screenshotů s erotickým obsahem je povoleno tak dlouho, dokud je poměr erotických a neerotických
 screenshotů jakžtakž v souladu s poměrem erotického a neerotického obsahu ve VN samotné. Například pokud má
 desetihodinová VN jen dvě desetiminutové H-scény, pak by asi nebylo patřičné nahrát více jak 2 až tři erotické
 obrázky. Na druhou stranu, pokud je VN převážně o sexu, pak nebude dávat smysl nahrát erotický screenshot
 jen jeden. Je doporučeno - i pro hry pouze o sexu - mít alespoň jeden neerotický screenshot.</li>
 <li>Snažte se o co nejméně spoilerů. Je nemožné nahrát screenshoty, ktré jsou kompletně bez spoilerů, ale
 je možné snížit množství spoilerů na minimum. Tedy jsou preferovány screenshoty ue začátku VN a záběry
 z pozdějších částí hry jsou v pořádku pokud neodhalují žádné důležité informace z příběhu.</li>
 <li>Obrázky, které jsou NSFW by tak měly být označeny, vizte doporučení k <a href="#4">obrázkům</a> výše.</li>
 <li>Screenshoty musí být neoznačené: neměly by obsahovat copyright, internetové adresy nebo jiný text, který není
 přítomný v původním screenshotu.</li>
 <li>Screenshoty by ideálně měly být z anglického nebo z originálního (japonského) vydání. Ostatní jazyky
 jsou pvoloeny, ale množství těchto obrázků by mělo být zachování na minimu.</li>
<li>Nenahrávejte různé jazykové verze stejných screenshotů, toto není galerie pro porovnání.</li>
</ul>