summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/data/docs/5.cs
blob: e7515d1feb7a84d873692e82e4f80e315a711a5d (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
:TITLE:Doporučení k editacím
:INC:index


:SUB:Romanizace
<p>
 Většina čtenářů VNDB jsou anglicky mluvící fanoušci vizuálních novel. Při psaní
 databáze předpokládáme, že čtenáři, na které se zaměřujeme, neumí číst či
 nerozpozná cokoliv, co není romanizováno. Proto je romanizace užita na mnoha
 místech databáze: Hlavní názvy vizuálních novel, vydání a producentů by všechny
 měly být příslušně romanizovány, pokud už v takovém stavu nebyly předtím.<br />
 Abychom udrželi databázi v jednotném stylu, rozhodli jsme se pro
 <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Hepburn_romanization">Hepburnovu romanizaci</a>
 na všech místech. Toto je také konzistentní s
 <a href="http://wiki.anidb.net/w/Romanisation">romanizací AniDB</a>.
 <br />
 Pro anglická (nebo jiná cizí) slova v neromanizovaném textu by měla původní slova
 být použita pokud tak bylo původně zamýšleno. Pokud jsou tato slova v neromanizovaném
 skriptu, měla by být romanizována vhodnou romanizační technikou.
</p>


:SUB:Kapitalizace
<p>
 Občas se stává, že oficiální názvy nebo jména jsou kompletně v malých nebo
 velkých písmenech. Pokud pro tuto volbu není žádný pořádný důvod (např. to, že
 název je akronym), tyto názvy a jména by měly být příslušně převedeny do
 normální anglické kapitalizace (jak je popsáno
 <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Capitalization">na Wikipedii</a>) před
 zapsáním do databáze.<br />
 Toto se týká jen romanizovaných názvů a hlavních názvů vizuálních novel, pole
 'Originální název' u producentů a jednotlivých vydání by stále mělo používat
 oficiální kapitalizaci.
</p>


:SUB:Pořadí jmen
<p>
 Ve většině anglicky mluvících zemí se jména píší v pořadí "křestní jméno, příjmení".
 Toto nazýváme "západním psaním". V angličtině je obvyklé na někoho volat
 jeho křestním jménem, pokud ho znáte dobře, jinak se použije příslušný titul a příjmení.
 <br />
 V japonštině (a i v dalších jazycích) se jména píší v pořadí "příjmení, křestní jméno".
 Toto nazýváme "japonským psaním". V japonštině na někoho voláme jedním
 z jeho jmen s použitím příslušného sufixu.
 <br />
 Aby pomohly anglicky mluvícím, některé zdroje (např. Wikipedia) užívají japonských
 jmen v západním psaní. Zde na vndb.org preferujeme užívání původního psaní,
 které používala hra.
 <br />
 Tedy, pokud byla hra původně japonská s japonskými jmény, použije se japonské psaní.
 <br />
 Pokud byla hra původně anglická nebo postava měla kompletně cizí jméno (John Smith),
 použije se západního psaní.
</p> 


:SUB:Shrnutí editací
<p>
 Editování jakékoliv stránky zahrnuje povinné pole "Shrnutí editace".
 <br />
 To vám umožňuje vysvětlit o čem je vaše editace bez zbytečného zahlcování hlavní stránky.
 <br />
 Můžete se zmínit o tom, proč jste pozměnili kategorii, změnili odkaz, nebo ukázat,
 odkud jsou vaše informace (aby je další přispěvatelé mohli ověřit).
 <br />
 Možná chcete přidat vizuální novelu do databáze, ale nejste schopni pro ni najít
 další informace. Pokud to zde napíšete, snad je jiný přispěvatel jednou najde
 a stránku dokončí.
</p>


:SUB:Popisy z vnějších zdrojů
<p>
 Je možné přidat popis nebo poznámku k vizuální novele, producentovi a jednotlivým vydáním
 v databázi. Přestože jsou preferovány původní popisy, užití citovaných popisů z vnějších zdrojů
 je povoleno, pokud je na původní zdroj patřičně odkázáno. Preferovaná forma odkázání
 na vnější zdroj je přidáním následujícího vzorového kódu pod popis:<br />
 [From [url=<b>URL</b>]<b>title or author</b>[/url]]<br />
 Což je aplikováno jako, například, '[From <a href="http://en.wikipedia.org/Wiki/Ever17">Wikipedia</a>]'
 pro popisy převzaté z Wikipedie. Pokud popis není převzta doslova, ale má nějaké změny,
 pak by 'From' mělo být nahrazeno něčím podoným a naznačujícím, že popis byl pozměněn,
 např. 'Edited from', 'Based on'.<br />
 Jelikož není povoleno odkazovat na stránky poskytující nebo vybízející k ilegálnímu stahování,
 měla by adresa (URL) pro takovéto popisy zůstat vynechána.
</p>